Výsledky OS CHPH České Budějovice 2019

OS CHPH České Budějovice pásma holubice roční km mistři Soutěže ČS CHPH CM IM Start z protokolu
01 1.5. Tachov 1. P1P2 HE RO 160 20/5 R
02 5.5. Tachov 2. P1P2 HE RO 160 20/5 R K
03 8.5. Bayreurth 1. P1P2 HE RO 240 20/5 K R K
04 12.5. Schweinfurt 1. P1P2 HE RO 330 20/5 S S
05 19.5. Bad Vilbel 1. P1P2 HE RO 430 20/5 S S 5/3
06 26.5. Schweinfurt 2. P1P2 HE RO 330 20/5 S S 5/3
07 1.6. Eschweiler P1P2 HE RO 630 10/4 D D 5/3
08 1.6. Tachov 3. P1P2 HE RO 160 20/5 K R K
09 9.6. Schweinfurt 3. P1P2 HE RO 330 20/5 S S 5/3
10 15.6. Verleine 1. P1P2 HE RO 660 10/4 D D 5/3
11 15.6. Tachov 4. P1P2 HE RO 160 20/5 K R K
12 23.6. Bad Vilbel 2.ZZ P1P2 HE RO 430 20/5 S S 5/3
13 29.6. Knooke 1. ZZ P1P2 HE RO 860 8/4 D D
14 29.6. Koblenz P1P2 HE RO 530 20/5 D D 5/3
15 7.7. Schweinfurt 4. P1P2 HE RO 330 20/5 S S 5/3
16 13.7. Verleine 2. P1P2 HE RO 660 10/4 D D 5/3
17 13.7. Tachov 5. P1P2 HE RO 160 20/5 K R K
18 21.7. Schweinfurt 5. P1P2 HE RO 330 20/5 S S 5/3
19 27.7. Knooke 2. ZZ P1P2 HE RO 860 8/4 5/3
20 27.7. Bayreurth 2. P1P2 HE RO 240 20/5 R K
21 17.8. Domazlice 1. P1P2 HE RO 130 30/5 H H
22 24.8. Tachov 1. P1P2 HE RO 160 30/5 H H
23 31.8. Domazlice 2. P1P2 HE RO 130 30/5 H H
24 7.9. Tachov 2. P1P2 HE RO 160 30/5 H H
25 14.9. Bamberg P1P2 HE RO 280 30/5 H H
 Soutěže
 Mistrovství OS
 Mistrovství pásmo 1
 Mistrovství pásmo 2
 Mistrovství OS - KT
 Mistrovství OS - ST
 Mistrovství OS - DT
 Mistrovství holubic
 Mistrovství ročních
 Mistrovství holoubat
 Výkon H
 Výkon He
 Výkon za 2 roky
 Výkon za život
 KT Čech
 ST Čech
 DT Čech
 GM Čech
 Profi mistrovství
 RO Čech
 Mistrovství holoubat Čech
 Intermistrovství
 Celostátní mistr. KT
 Celostátní mistr. ST
 Celostátní mistr. DT
 Celostátní mistr. Generální
 CS mistr. ročních
 CS mistr. holoubat
 Eso OS He
 Eso časopisu PH
 Super Eso
 Olymp. A
 Olymp. B
 Olymp. C
 Olymp. D
 Olymp. E
 Olymp. F
 Olymp. G
 Olymp. H
 Olymp. I