Výsledky OS CHPH Chomutov 2019

OS CHPH Chomutov pásma holubice roční km mistři Soutěže ČS CHPH CM IM Start z protokolu
01 4.5. Amberg 1 P1P2 HE RO 150 20/7
02 5.5. Amberg 2 P1P2 HE RO 150 20/7 R K
03 11.5. Erlangen 1 P1P2 HE RO 190 20/7 K R
04 12.5. Erlangen 2 P1P2 HE RO 190 20/7 R K
05 18.5. Monheim P1P2 HE RO 255 20/7 R K 5/3
06 25.5. Heilbronn 1 P1P2 HE RO 330 20/7 S S 5/3
07 1.6. Eschweiler 1 P1P2 HE RO 530 10/5 D D 5/3
08 1.6. Erlangen 3 P1P2 HE RO 190 20/7 K R K
09 9.6. Heilbronn 2 P1P2 HE RO 330 20/7 S S 5/3
10 15.6. Thionville P1P2 HE RO 530 10/5 D D 5/3
11 15.6. Erlangen 4 P1P2 HE RO 190 20/7 K R K
12 23.6. Bad Vilbel1 ZZ P1P2 HE RO 340 20/7 S S 5/3
13 29.6. Knoke 1 ZZ P1P2 HE RO 770 8/4 D D 5/3
14 29.6 Berfelden 1 P1P2 HE RO 330 20/7 S S
15 7.7. Heilbronn 3 P1P2 HE RO 330 20/7 S S 5/3
16 13.7. Eschweiler 2 P1P2 HE RO 530 10/5 D D 5/3
17 13.7. Erlangen 5 P1P2 HE RO 190 20/7 K R K
18 20.7. Heilbronn 4 P1P2 HE RO 330 20/7 S S 5/3
19 27.7. Bad Vilbel 2 ZZ P1P2 HE RO 340 20/7 S S
20 27.7 Knoke 2 ZZ P1P2 HE RO 770 8/4 D D 5/3
21 25.8 Amberg P1P2 HE RO 140 25/7 H H
22 1.9. Amberg P1P2 HE RO 140 25/7 H H
23 8.9. Erlangen P1P2 HE RO 195 25/7 H H
24 15.9. Ansbach P1P2 HE RO 230 25/7 H H
 Soutěže
 Mistrovství OS
 Mistrovství OS - KT
 Mistrovství OS - ST
 Mistrovství OS - DT
 Mistrovství OS - PROFI
 Mistrovství holoubat
 Výkon H
 Výkon He
 Výkon za 2 roky
 Výkon za život
 KT Čech
 ST Čech
 DT Čech
 GM Čech
 Profi mistrovství
 RO Čech
 Mistrovství holoubat Čech
 Intermistrovství
 Celostátní mistr. KT
 Celostátní mistr. ST
 Celostátní mistr. DT
 Celostátní mistr. Generální
 CS mistr. ročních
 CS mistr. holoubat
 Eso OS He
 Eso časopisu PH
 Super Eso
 Olymp. A
 Olymp. B
 Olymp. C
 Olymp. D
 Olymp. E
 Olymp. F
 Olymp. G
 Olymp. H
 Olymp. I