Jarní holubářské setkání

Na základně rozhodnutí vlády ČR
o zákazu pořádání sportovních, kulturních,
náboženských i uměleckých akcí
je kamenické Jarní holubářské setkání
ZRUŠENO!

Umístění: Kamenice u Jihlavy

Jdi zpět