Podklady k zápisu pobočných spolků do spolkového rejstříku

vytvořil: Jan Filipi

Vážení přátelé, 
vzhledem k tomu, že je po volbách do Místních spolků a probíhají volby v Oblastních spolcích, je třeba u všech pobočných spolků aktualizovat nové výbory a revizní komise ve spolkovém rejstříku (podotýkám, že se jedná pouze o spolky, které mají IČ a níže uvedené dokumenty již nemají v aktuálním znění v rejstříku).

U těchto spolků je třeba předložit následující dokumenty:

  • zápis z konference resp. členské schůze, kde byl zvolen výbor (předseda + 4 členové výboru) a rev. komise (předseda + 2 členové)
  • presenční listina
  • jednotlivá Čestná prohlášení všech členů výboru a rev. komise s úředně ověřeným podpisemvzor zde...
  • samostatná tabulka, kde budou údaje o členech (výbor + rev. komise) a to jméno, datum narození, rodné číslo, místo a okres narození a adresa - vzor zde...


V Čestných prohlášeních uvádějte jako funkci "předseda výboru" nebo "člen výboru", respektive "revizní komise". Pokladník, tajemník apod. neuvádějte, jsou to pouze interní funkce. 

V případě, že budete chtít změnit i sídlo pobočného spolku je třeba ještě doložit:

  • zápis z konference resp. členské schůze, kde bylo schváleno místo pobočného spolku + presenční listinu
  • souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla s úředně ověřeným podpisem


Ještě upozorňuji na skutečnost, že ověření podpisu má platnost max. 2 měsíce.

Dále je třeba říct, že místní spolky, které nemají IČ a chtějí o něj požádat, tak předloží všechny tady uváděné doklady.

Přátelé je třeba jednat co nejrychleji, protože do konce tohoto roku jsou změny podané na Rejstříkový soud bez poplatků a od roku 2017 se budou už všechny změny platit.

Dále bych Vás chtěl poprosit, aby jste všechny potřebné dokumenty zaslali v listinné podobě na níže uvedenou adresu a to nejlépe do 30.11.2016.

S přáním pěkného dne
Ing. Jiří Hlaváček
tajemník ČMS CHPH
adresa: Charbulova 11, 618 00 Brno
tel.: +420 548 210 580, +420 605 404 698
e-mail: hlavacek.xx@seznam.cz

Jdi zpět