Soutěže ČR (Czech National Contests)

  
 1997
 
Celostátní mistrovství
Olympijská kategorie sport A
Olympijská kategorie sport B
Olympijská kategorie sport C
Olympijská kategorie sport D
Eso holub
Eso holoubat
Výkon za rok rok H
Výkon za rok rok He