Soutěže ČR (Czech National Contests)

  
 2011 CV Lysá          Standard H        Standard HE       Soutěž OS
Celostátní mistrovství KT
Celostátní mistrovství ST
Celostátní mistrovství DT
Celostátní mistrovství GM
CS mistrovství ročních
CS mistrovství holoubat
CS soutěž chovatelů do 18ti let
Olympijská kategorie sport A
Olympijská kategorie sport B
Olympijská kategorie sport C
Olympijská kategorie sport D
Olympijská kategorie sport E
Olympijská kategorie sport F
Olympijská kategorie sport G
Olympijská kategorie sport H
Super Eso
Eso holubice
Eso časopisu "Poštovní holub"
Mistrovství OS
Výkon za život      pro účel ukázkové kolekce na Evropské výstavě v Budapešti