Výsledky ČS


   Soutěže

 2014

Mistrovství Českého sdružení CHPH

Generální mistrovství

Mistrovství krátkých tratí

Mistrovství středních tratí

Mistrovství dlouhých tratí

Profi mistrovství

Mistrovství ročních

Mistrovství holoubat

 

Inter mistrovství

Celostátní mistrovství - generální

Celostátní mistrovství - krátkých tratí

Celostátní mistrovství - středních tratí

Celostátní mistrovství - dlouhých tratí

Celostátní mistrovství - roční

Celostátní mistrovství - holoubata

CS mistrovství chovatelů do 25 let

Eso OS HE

Super ESO

Eso časopisu PH

Olympijská kategorie A

Olympijská kategorie B

Olympijská kategorie C

Olympijská kategorie D

Olympijská kategorie E

Olympijská kategorie F

Olympijská kategorie G

Olympijská kategorie H